Velkommen i Horslunde.

 Horslunde har alt, hvad en aktiv familie har brug for i sin hverdag!            
Et godt sted at bo - et godt sted at leve!

HVAD RØR SIG LIGE NU.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg....i Horslunde (SAFTEN) samt Offentligt udbud/"salgsannonce"

lidt info, her om lokalplanforslag – se nedenstående, der nu er i 8 ugers høring. Ændringerne i lokalplanen og kommuneplantillægget er forudsætningen for “ændret anvendelse” til erhverv, “butikker, liberalt- og serviceerhverv, offentligt formål samt boliger og rekreative formål” (og er foranlediget af henvendelse fra Nordic Medicare).
Lokalplanforslaget blev omtalt i Folketidende, torsdag den 15. september og i dag annonceres “Offentligt udbud” med mulighed for at byde på SAFTEN.

  

Book borgmesteren for en aftale

Book borgmesteren for en aftale

Hvorfor gør kommunen, som den gør? Kan det virkelig passe, hvad man læser på nettet eller i avisen? Eller kunne det ikke være en god idé, hvis Lolland Kommune … De gode idéer og gode, undrende og kritiske spørgsmål til kommunen kan være mange, men der findes heldigvis også svar.

Som et nyt initiativ vil borgmester Holger Schou Rasmussen og kommunaldirektør Thomas Knudsen én gang om måneden være tilgængelig rundt om i kommunen for individuelle møder med borgere, der ønsker at drøfte sager af almen interesse. De mulige emner er som nævnt mange, blot skal det være sager af offentlig, almen interesse – borgmester og kommunaldirektør kan ikke gå ind i drøftelse af personsager.

Hvor?
Faste mødesteder bliver Nakskov og Maribo, og hver tredje måned går turen så til forskellige steder i kommunen.

Første møde bliver i Nakskov den 28. september kl. 16-18.00 i Borgerservice, Søvej 8, og ellers er mødekalenderen det første halve år:

  • 24. oktober kl. 16-18.00 i Maribo
  • 30. november kl. 16-18.00 i Horslunde
  • 21. december kl.16-18.00 i Nakskov
  • 25. januar kl. 16-18.00 i Maribo
  • 22. februar kl. 16-18.00 i Rødby

Møderne vil blive annonceret i kommunens annoncer i ugeaviserne i ugen inden mødet og på lolland.dk.

Hvordan?
Deltagelse er ikke begrænset til borgerne i lokalområdet, hvor mødet finder sted. Uanset hvor i kommunen man bor, kan borgere – én eller flere – fra ugen før mødet bede om en aftale ved at skrive en mail til direktionssekretariatet@lolland.dk (eller sende et brev til Direktionssekretariatet, Jernbanegade 7, 4930 Maribo).

Mail eller brev skal være modtaget senest torsdagen inden mødet, og ved tilmelding bedes man kort ridse sagen op, som ønskes drøftet.

Direktionssekretariatet vil herefter kvittere for henvendelsen og bekræfte aftalen, og i den forbindelse angive et cirka tidspunkt for mødet, så man får kortest mulig ventetid.

Sidst opdateret 13-09-2016

I Horslunde har vi...

Læge
Lægehuset Horslunde                  Tlf: 54 93 56 44
Lægevagt                                    Tlf: 70 15 07 00

Kommunalt
Nord vestskolen/kommunal
Stjernehuset/børnehave
Ravnekrogen/SFO
Ældercenceret/Bøgelunden
Bo og netværk
Genbruspladsen/Refa

Kirken
Horslunde kirke/menighedsråd/graver/garn-trisser

Forretninger/erhvervsdrivende.

Den gamle Møllegården/spisested.
Pizzari.
Horslunde bageri & cafe./ Movia kortssalgssted
Brugsen/tips-lotto/apoteksudsalg
Købmanden/Postbutik/Tips-lotto
Ostemand
Cross butik
Vaskeri/Renseri
Horslunde el
Dicknow VVS
Horslunde Snedkeri v/Jens OttoJensen
Kølle Vognmand
Horslunde kirke/menighedsråd/graver/garn-trissene
Kunstforening Ravnen
Galleri Horn
Jyderodsgård solbærvin/saft
Norlundegård Honning
Dem Fra NORDLUNDE/Lav Pris Byggemarked 
Limosine kød/ knud Erik
Horslunde Hestepension
Romby Murer
Ankers auto
Kurdal bedemandsforretning.
Lokalhistorisk Arkivet.
Skorstensfejer
Hypnoterapeut
Alternativ behandler 


Sports Klubber/Foreninger
Pensionistforeningen
Ravnsborg håndboldklub
Horslunde fodboldklub
Batminton/ tennis klub
Gymnastikforening
Ravnsborg Motionscenter/zumba.
Skytteforening
Spejder
Horslunde og Omegns Borgerforening
Rewentlovmarked
Patchwork Café

SE også hvad der sker på.
 http://www.facebook.com/pages/Horslunde-4913/195423267205443

 

 

Solcelleanlæg i Horslunde

Orientering om solcelleanlægget.

 

I 2012 blev der vedtaget en lov, som gav mulighed for at opstille solcelleanlæg på jorden, i lovgivningsmæssig tale kaldet barmarks-anlæg.

 

I samarbejde med Lolland Kommune blev der derfor i starten af 2013 udarbejdet en lokalplan, som gav mulighed for at etablere et større solcelleanlæg.

 

Den lange høringsperiode medførte ingen bemærkninger, udover, at der ikke må etableres solvarmeanlæg, da Horslunde ligger over et meget stort drikkevandsområde.

 

Efter min deltagelse i borgergruppen i Energilandsby Horslunde fandt jeg det derfor naturligt, at anlægget blev placeret omkring Horslunde for at lave en kobling til arbejdet med energirenovering, der blev afsluttet i 2010. Samtidig var det min intention, at Energilandsbyen skulle leve videre i et nyt regi.

 

For nogle, vil de markante ændringer af terrænet måske vække opsigt, men de tiltag der er taget og dem, der kommer, forventer jeg vil munde ud i et levende og grønt landskab.

 

I samarbejde med Borgerforeningen i Horslunde, blev det aftalt, at der kunne fældes nogle træer nord for den gamle sportsplads, og selvom det ikke ser kønt ud på en regnfuld efterårsdag, så vil der meget hurtigt komme nye buske og træer op i foråret, da disse tidligere har været trykket af de store træer.

 

Desuden er der opstammet en del træer, som med tiden vil kunne bruges aktivt af børn og unge, som gerne vil klatre på eller svinge sig i mellem nogle af disse. Denne ’legeplads’ er således placeret mellem Energipladsen og solcelleanlægget.

 

Til glæde for blandt andre Horslundes indbyggere, etableres stier rundt om en del af anlæggene, hvilket fremover giver mulighed for at kunne gå/løbe mellem Horslunde og Utterslev, som flere beboere igennem årene har efterspurgt.

 

Området beplantes med et økologisk læbælte i den vestlige og østlige del (se kort), og der er valgt buske, som udover frugter og bær, ligeledes vil give smukke farver igennem en stor del af året. Det vil tage tid før det er helt udvokset, men vil opnå en højde på ca. 4 meter og dermed skærme for solcellerne, for dem som må ønske dette.

 

Pasning af arealerne vil til dels ske med får fra Rune Ploug, Plantagen i Horslunde, og der vil endvidere blive udsået bi-venlige planter, så lokale biavlere kan producere ’Horslunde Honning’ til gavn for os alle.

 

Ydermere vil jeg arbejde for, at skolerne i undervisningen kan få adgang til data fra solproduktionen, med henblik på at koble ’den virkelige verden’ til den teoretiske undervisning.

 

Opstilling af solcellerne sker i 2 etaper - i efteråret 2015, og yderligere i 2016, og jeg arbejder for, at der kan købes andele i de anlæg, der opstilles i 2016. I løbet af foråret 2016 arrangeres et endnu ikke datolagt orienteringsmøde.

 

Kigger man længere frem i tiden er det min intention, at Horslunde By skal være selvforsynende med strøm fra bl.a. solcelleproduktionen, hvor strømmen lagres, indtil den skal bruges. Denne proces er Borgerforeningen en vigtig del af, og der vil i løbet af 2016 og 2017 blive oplyst mere om disse tiltag.

 

Jeg håber med denne korte orientering, at Beboerne i Horslunde og omegn vil tage godt imod de nye omgivelser.

 

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer er alle velkomne til at kontakte mig.

 

Med venlig hilsen

 

Thomas Fabienke

Mail: fabienke@egholmgaard.dk

Mobil: 2011 6606
 

Faktaboks (ved fuld udbygning):


Areal:            ca. 40 hektar


Produktion:ca. 26 MW


Svarer til:     5.400 husstandes årlige el-forbrug

Besparelse:  Årlig CO2-reduktion på 12.500 tons


 

Velkommen til Nybølle Strand

Til orientering.
 
Horslunde og Omegns Borgerforening’s “badebrosgruppe” har nu sørget for opsætning af badebroen ved Nybølle Strand nord for Horslunde.
Nybølle Strand er en fantastisk børnevenlig, naturlig strand med dejlige sandrevler og derfor altid meget velbesøgt. Der er gode muligheder for at finde fosiler, der er kik til Smålandshavets dejlige øer, Sydsjælland med de karakteristiske skorstene i Stigsnæs og i klart vejr også kik til pylonerne på Storbæltsbroen.
Vi har en opfordring til at besøgende hjælper med at holde stranden ren – BRUG SKRALDESPANDEN og hold hunde i snor og samle venligst deres efterladenskaber op og brug også her skraldespanden.
Har man lyst til at støtte badebroen ved Nybølle Strand er det muligt, at købe et “støttemedlemskab” til Horslunde og Omegns Borgerforening i Horslunde Bageri og Café, for kr, 50.
 
Vi ønsker alle en god badesæson.
 
Med venlig hilsen
Ole Bruun
Horslunde og Omegns Borgerforening.
 

Energilandsby Horslunde

Er en del af projeket >>Mulighedernes Land<<, som finanseres af Realdania.

Demonstrationsprojektet >>Energilandsby Horslunde<< skal vise, hvordan en eksisterende landsby kan blive mere attraktiv som bosætningssted og bidrage til et imageløft for hele lolland ved at omdanne landsbyen til en bæredygtig energilandsby.
 
- fra Stiftsbog for Lolland-Falsers stift 2011

Projekt Energilandsby Horslunde

Seneste aktiviteter

Video-klip online

I forbindelse med Energilandsby-projektet er der lavet en lille video. I videoen fortæller Ole Bruun om projektet, Anne Pedersen fortæller om Ravnsborgskolen og Knud Erik Christophersen om sit solvarmeanlæg. Se videoen her.


http://www.youtube.com/watch?v=qP37uv1gLIk

Kåret i 2009 til...

Horslunde blev i 2009 kåret til regionens bedste landsby.

I Horslunde tog vi imod TV2øst’ opfordring om at deltage i programmet ’Vis mig din landsby’, hvor i alt 18 landsbyer fra regionen blev præsenteret i hver deres udsendelse. Herefter nominerede 3 uvildige dommere landsbyerne Bjergsted, Undløse og Horslunde som værdige til titlen ’Regionens bedste landsby’.
I en efterfølgende seerafstemning blev Horslunde valgt som vinder af titlen, med 49% af stemmerne. Udover titlen modtog Horslunde en flot bænk med inskription, som nu står foran Horslunde bageri og Cafe. Der var også her at prisen blev overrakt, og titlen blev fejret med folkefest og lancering af bagerens ’Landsby-lagkage’

Kåret i 2010 til....

I 2010 blev horslunde kåret som ’Årets Landsby’.
Det var 16. gang foreningen ’Landsbyerne i Danmark’ udpegede årets landsby, og denne gang var det under temaet: >>Det folkelige engagements betydning for vækst, udvikling og trivesel i landsdistrikterne.<<

Dommerkomitteens bemærkninger til horslunde som årets landsby var bl.a.:
>>Horslunde har med folkeligt engagement og fællesskab på bedste måde formået ar bevare den offentlige og private service i Horslunde og har skabt nye aktiviteter, der sikrer vækst, udvikling og trivsel i landsbysamfundet. Horslunde er en værdig repræsentant for Danmarks aktive landsbysamfund og for samarbejdet i de nye storkommuner.<<   

Dommerkomiteens formand Britte Schall Holberg kom på besøg og overrakte titlen og den medfølgende ’Landsbyflise’, som i dag ses i vinduet i byens Spar-Lolland afdeling. 

Her finder du hjertestarteren i vores by

Der er 3 hjertestartere i Horslunde.

Der hænger  ved


Spillerindgangen bag
Ravnsborghallen
Pederstrupvej 30


Lægehuset
Stationsvej 8
En på Hans fugls vej 72
v/Vicevært kontoret
   

Det bobler med fritidsinteresser

Det bobler med fritidsinteresser i netop Lolland Kommune. Med Boblberg.dk får du en unik mulighed for at søge efter andre at dele netop dine interesser med, hvad enten du søger en at dyrke motion med, en ekstra frivillig eller en læseklub kan du søge efter det på www.Boblberg.dk

Borgerportalen er ganske uforpligtende at bruge og er et tilbud for at få flere borgere til at være aktive og mere social i Lolland Kommune. Med blot få klik har du oprettet en bruger på Boblberg.dk og har adgang til de aktiviteter og tilbud, som andre borgere har lagt op. Du har også straks mulighed for at oprette bobler med dine interesser, som du gerne vil dele med andre.